Název: Analýza nákladů vybraného výrobního podniku
Další názvy: Cost analysis of a particular manufacturing company
Autoři: Foudová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Kalina, Milan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12129
Klíčová slova: náklady;výnosy;zisk;ztráty;řízení nákladů
Klíčová slova v dalším jazyce: costs;sales;profit;losses;management of costs
Abstrakt: Tato bakalářská práce s názvem "Analýza nákladů vybraného výrobního podniku" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část seznamuje se společností AWELD spol. s r.o., definuje pojem náklady, členění nákladů a význam řízení nákladů. Praktická část této práce sleduje vývoj výsledku hospodaření, vývoj tržeb a hlavně vývoj jednotlivých nákladových položek za posledních 5 let. Práce vyhodnocuje, jak se daří společnosti snižovat náklady. Přináší návrhy na případné další snižování nákladů a zvyšování výsledku hospodaření.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work with title "Cost analysis of a particular manufacturing company" is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part introduces company AWELD spol. s r.o., it defines term costs, division of the costs and importance of cost management. The practical part of this work follows the development of the profit, the development of sales and mainly the development of concrete cost items for last five years. The work evaluates what success company has had in the area of reducing of costs. It brings proposals on possible further reducing of costs and increasing of the profit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace K11B0099K Alena Foudova.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bp_pv foudova.PDFPosudek vedoucího práce621,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op foudova.pdfPosudek oponenta práce470 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
foudova.PDFPrůběh obhajoby práce220,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12129

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.