Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZborková, Jitka
dc.contributor.authorFoudová, Alena
dc.contributor.refereeKalina, Milan
dc.date.accepted2014-01-29
dc.date.accessioned2015-03-25T09:22:46Z
dc.date.available2013-06-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:22:46Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-12-06
dc.identifier55609
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12129
dc.description.abstractTato bakalářská práce s názvem "Analýza nákladů vybraného výrobního podniku" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část seznamuje se společností AWELD spol. s r.o., definuje pojem náklady, členění nákladů a význam řízení nákladů. Praktická část této práce sleduje vývoj výsledku hospodaření, vývoj tržeb a hlavně vývoj jednotlivých nákladových položek za posledních 5 let. Práce vyhodnocuje, jak se daří společnosti snižovat náklady. Přináší návrhy na případné další snižování nákladů a zvyšování výsledku hospodaření.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectvýnosycs
dc.subjectziskcs
dc.subjectztrátycs
dc.subjectřízení nákladůcs
dc.titleAnalýza nákladů vybraného výrobního podnikucs
dc.title.alternativeCost analysis of a particular manufacturing companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor work with title "Cost analysis of a particular manufacturing company" is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part introduces company AWELD spol. s r.o., it defines term costs, division of the costs and importance of cost management. The practical part of this work follows the development of the profit, the development of sales and mainly the development of concrete cost items for last five years. The work evaluates what success company has had in the area of reducing of costs. It brings proposals on possible further reducing of costs and increasing of the profit.en
dc.subject.translatedcostsen
dc.subject.translatedsalesen
dc.subject.translatedprofiten
dc.subject.translatedlossesen
dc.subject.translatedmanagement of costsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace K11B0099K Alena Foudova.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
bp_pv foudova.PDFPosudek vedoucího práce621,3 kBAdobe PDFView/Open
op foudova.pdfPosudek oponenta práce470 kBAdobe PDFView/Open
foudova.PDFPrůběh obhajoby práce220,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.