Title: Právní, účetní a daňové aspekty odměňování zaměstnanců
Other Titles: Legal, accounting and tax aspects of employees remuneration
Authors: Erbenová, Štěpánka
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Vopelka, Daniel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12159
Keywords: odměňování;mzda;daň z příjmu fyzických osob;sociální pojištění;zdravotní pojištění
Keywords in different language: remuneration;wage;income tax;social insurance;health insurance
Abstract: Bakalářská práce analyzuje metodiku a principy mzdového účetnictví v podnikatelském sektoru v České republice. Teoretická část se zabývá podobami pracovněprávních vztahů, dále se zaměřuje na popis tvorby čisté mzdy, stanovení odvodů daní, sociálního a zdravotního pojištění v podnikatelském sektoru v České republice. Praktická část odráží probranou teorii a je názorně aplikována na příkladu v konkrétním podniku.
Abstract in different language: This bachelor's thesis analyses methods and principles of payroll accounting in business sector of the Czech Republic. Theoretical part follows labour relationship forms up, focuses on describing net wage creation, tax paying, social and health insurance determination in business sector of the Czech Republic. Practical part is based on described theory and is used in concrete company example.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Erbenova.pdfPlný text práce5,75 MBAdobe PDFView/Open
pverbenova.pdfPosudek vedoucího práce543,53 kBAdobe PDFView/Open
posudekoponent Erbenova.pdfPosudek oponenta práce127,21 kBAdobe PDFView/Open
oerbenova.PDFPrůběh obhajoby práce908,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.