Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHruška, Zdeněk
dc.contributor.authorBenediktová, Kristýna
dc.contributor.refereeKarlovec, Karel
dc.date.accepted2014-09-10
dc.date.accessioned2015-03-25T09:23:16Z
dc.date.available2014-06-10cs
dc.date.available2015-03-25T09:23:16Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-08-21
dc.identifier60952
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12213
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na porovnání důchodových daní v České Republice a Spolkové republice Německo. V práci jsou nejdříve zkoumány základní daňové pojmy, dále je zmíněno třídění a funkce daní. Následně jsou blíže představeny daně z příjmů fyzických a právnických osob v České republice a Spolkové republice Německo. Informace obsažené v teoretické části jsou v praktické části aplikovány na dva příklady z praxe a jeden modelový příklad, je proveden výpočet daně z příjmů fyzických a právnických osob. Komparace těchto příkladů umožnila vyčíslení rozdílů ve zdanění. Následuje doporučení pro daňový systém České republiky.cs
dc.format57 s. (75 622 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectdaň z příjmu fyzických osobcs
dc.subjectdaň z příjmu právnických osobcs
dc.subjectdaňová povinnostcs
dc.subjectpoplatníkcs
dc.subjectSpolková republika Německocs
dc.titleZdanění příjmů fyzických a právnických osob v České republice a Spolkové republice Německocs
dc.title.alternativeIncome Taxation of Natural Persons and Legal Entities in the Czech Republic and the Federal Republic of Germanyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the comparasion of the income taxes in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. At first the basic tax concepts are analyzed, afterwards classification and tax functions are mentioned. Subsequently, the income tax of individual and legal persons in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany are introduced. This konwledge is applied in the next part of the thesis to two examples from the professional experience and to a model example. Comparsion of these examples allows the quantification of differences in taxation. In the last chapter the conclusions and ecommendations in terms of income taxes are formulated.en
dc.subject.translatedCzech republicen
dc.subject.translatedincome tax natural personsen
dc.subject.translatedincome tax legal entitiesen
dc.subject.translatedtax obligationsen
dc.subject.translatedtaxpayeren
dc.subject.translatedFederal republic of Germanyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BENEDIKTOVA KRISTYNA.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
benediktova ved.PDFPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
benediktova op.PDFPosudek oponenta práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
benediktova obh.PDFPrůběh obhajoby práce562,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.