Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopecký, Martin
dc.contributor.authorVodrážková, Veronika
dc.contributor.refereeKuchynka, Petr
dc.date.accepted2014-05-28
dc.date.accessioned2015-03-25T09:23:21Z
dc.date.available2013-01-21cs
dc.date.available2015-03-25T09:23:21Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-28
dc.identifier58020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12216
dc.description.abstractMá kvalifikační práce se zabývá jednotlivými druhy exekuce - hlavně správními, soudními a také daňovými. Ve své práci rozebírám právní úpravu a prameny, kterými jsou tyto exekuce upraveny. Zkoumám podmínky, jejichž přítomnost je třeba k nařízení exekuce a dále popisuji průběh exekučního řízení. V samotném závěru práce rozebírám střet exekucí, kterému nelze úplně předejít a snažím se o porovnání základních rozdílů mezi uvedenými exekucemi.cs
dc.format44 s. (85 514 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectexekucecs
dc.subjectvýkon rozhodnutícs
dc.subjectsprávní exekucecs
dc.subjectsoudní exekucecs
dc.subjectdaňová exekucecs
dc.subjectexekuční titulcs
dc.subjectexekuční orgáncs
dc.subjectstřet exekucícs
dc.titleExekuce správních rozhodnutícs
dc.title.alternativeExecution of administrative decisionsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy theses deals with different types of distraints - principally administrative, judicial and also tax distraints. In my work I analyze legislation and law, which are regulated by distraints. I am examining the conditions whose presence is necessary for the application distraint and describe the course of enforcement proceedings. In the itself conclusion I analyze the conflict of distraints which cannot avoid this and I'm trying to compare the fundamental differences between the distraints.en
dc.subject.translateddistrainten
dc.subject.translatedenforcement of decisionen
dc.subject.translatedadministrative distrainten
dc.subject.translatedjudicial distrainten
dc.subject.translatedtax distrainten
dc.subject.translatedenforceable titleen
dc.subject.translatedauthority of executionen
dc.subject.translatedconflict of distraintsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R11B0118P.pdfPlný text práce628,26 kBAdobe PDFView/Open
BP-Vodrazkova-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce403,61 kBAdobe PDFView/Open
BP-Vodrazkova-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
BP-Vodrazkova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce537,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.