Název: Návrh větrné elektrárny
Další názvy: Project of Wind Power Station
Autoři: Vochot, Bohumír
Vedoucí práce/školitel: Holý, Jaroslav
Oponent: Škorpil, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12225
Klíčová slova: Větrné elektrárny;rotor;elektrická energie;větrné podmínky;vítr
Klíčová slova v dalším jazyce: Wind power;rotor;electrical energy;wind conditions;wind
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice větrných elektráren. První část práce se zabývá základními vlastnostmi energie větru a parametry větru. Druhá část vysvětluje výhody a nevýhody konkrétních typů rotorů. Třetí část je zaměřena na výběr lokality. Posledním bodem bakalářské práce je samotný návrh větrné elektrárny pro zvolenou lokalitu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s thesis is occupied by the wind power. The first part of thesis is applied on the basic attributes of the wind energy and the wind parameters. The second part explains the advantages and disadvantages of specific types of rotors. The third type is focused on the choice of location. The last point of the bachelor thesis is the wind power design.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vochot_Bohumir_2014.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058749_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce246,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058749_oponent.pdfPosudek oponenta práce360,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058749_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce264,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12225

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.