Title: Návrh větrné elektrárny
Other Titles: Project of Wind Power Station
Authors: Vochot, Bohumír
Advisor: Holý, Jaroslav
Referee: Škorpil, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12225
Keywords: Větrné elektrárny;rotor;elektrická energie;větrné podmínky;vítr
Keywords in different language: Wind power;rotor;electrical energy;wind conditions;wind
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice větrných elektráren. První část práce se zabývá základními vlastnostmi energie větru a parametry větru. Druhá část vysvětluje výhody a nevýhody konkrétních typů rotorů. Třetí část je zaměřena na výběr lokality. Posledním bodem bakalářské práce je samotný návrh větrné elektrárny pro zvolenou lokalitu.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis is occupied by the wind power. The first part of thesis is applied on the basic attributes of the wind energy and the wind parameters. The second part explains the advantages and disadvantages of specific types of rotors. The third type is focused on the choice of location. The last point of the bachelor thesis is the wind power design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vochot_Bohumir_2014.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
058749_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce246,53 kBAdobe PDFView/Open
058749_oponent.pdfPosudek oponenta práce360,61 kBAdobe PDFView/Open
058749_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce264,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.