Název: Ohřev teplé užitkové vody solárními systémy
Další názvy: Heating of Domestic Hot Water by Solar Systems
Autoři: Legát, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Raková, Lenka
Oponent: Křesina, Michal
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12226
Klíčová slova: solární systém;solární kolektor;absorbér;fotovoltaický systém;fotovoltaický panel;ingot;sluneční záření;teplota;intenzita slunečního záření;energie;doba návratnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: solar system;solar collector;absorber;photovoltaic system;photovoltaic panel;ingot;solar radiation;temperature;solar irradiance;energy;time of return
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na možnosti ohřevu teplé užitkové vody pomocí solárních systémů. V první části se soustředí na teoretické vysvětlení problematiky týkající se fotovoltaických panelů a slunečních kolektorů. Dále jsou navrženy systémy pro ohřev teplé užitkové vody pomocí solárních kolektorů a fotovoltaických panelů a oba postupy jsou zhodnoceny. Na závěr je provedeno energetické a ekonomické hodnocení obou návrhů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work is focused on the solar systems. It showes possibilities of warming of the warm utility water. In the first item it is concentrated on a theory of photovoltaic panels and solar collectors. The next part is composed of two practical concepts system for warming by photovoltaic panels and solar colletors. At the end of work both concepts are contrasted and evaluated by the economic and energic point of view.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ohrev_teple_uzitkove_vody_solarnimi_systemy_Vojtech_Legat.pdfPlný text práce4,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058750_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce320,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058750_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058750_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce245,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12226

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.