Title: Rášid Ghannúší
Other Titles: Rachid Ghannouchi
Authors: Hofmannová, Tereza
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Kydlíček, Jakub
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12233
Keywords: profilace Rášida Ghannúšího;arabský nacionalismus;islamismus;Islámská skupina;Hnutí islmámského směru;Strana obrody;podstata Ghannúšího koncepce;vize moderní muslimské společnosti;současná profilace na tuniské politické scéně
Keywords in different language: mental development of Rached Ghannouchi;arab nationalism;islamism;Islamic group;Mouvement de la endance islamique;Renaissance party;main principles of Ghannouchi´s conception;vision of a modern tunisian society;current developments on tunisian political scene
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá významným představitelem tuniského islamistického proudu Rášidem Ghannúším. Zkoumá jeho raný vývoj a hledá důležité momenty v jeho životě, podle kterých se formovaly jeho politické názory. Mezty nepochybně patří i historie všech islamistických hnutí, při jejichžzrodu Ghannúší stál. Zabývá se také jeho koncepty, které představují specifickou ideologickou koncepci týkající se vybudování moderní muslimské společnosti, jejíž ojedinělost spočívá v kombinaci islámských hodnot s demokratickými principy.Snažíse rovněž zmapovat politickou profilaci Rášida Ghannúšího a jehostrany (an-Nahdy) na současné tuniské politické scéně a určit, zda u lídra strany došlo k výraznějšímu ideologickému posunu a také to , jak se bude vyvíjet jeho budoucí politické názory.
Abstract in different language: This thesis deals with a main figure of Tunisian political Islamism that is considered to be a moderate Islamist due to his concepts a thoughts that differ him from other Islamist thinkers because of his point of view on Islam. According to his vision Islam is compatible with democratic principles and political pluralism and that´s why is possible to set up a moderm Tunisian society. The main aim of this thesis is to find out whether there was some ideological shift it his thoughts during his life and also what direction his and his party future politicy will take.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rasid Ghannusi.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Hofmannova V.pdfPosudek vedoucího práce263,23 kBAdobe PDFView/Open
Hofmannova O.pdfPosudek oponenta práce342,36 kBAdobe PDFView/Open
Hofmannova.pdfPrůběh obhajoby práce82,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.