Název: Rášid Ghannúší
Další názvy: Rachid Ghannouchi
Autoři: Hofmannová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Kydlíček, Jakub
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12233
Klíčová slova: profilace Rášida Ghannúšího;arabský nacionalismus;islamismus;Islámská skupina;Hnutí islmámského směru;Strana obrody;podstata Ghannúšího koncepce;vize moderní muslimské společnosti;současná profilace na tuniské politické scéně
Klíčová slova v dalším jazyce: mental development of Rached Ghannouchi;arab nationalism;islamism;Islamic group;Mouvement de la endance islamique;Renaissance party;main principles of Ghannouchi´s conception;vision of a modern tunisian society;current developments on tunisian political scene
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá významným představitelem tuniského islamistického proudu Rášidem Ghannúším. Zkoumá jeho raný vývoj a hledá důležité momenty v jeho životě, podle kterých se formovaly jeho politické názory. Mezty nepochybně patří i historie všech islamistických hnutí, při jejichžzrodu Ghannúší stál. Zabývá se také jeho koncepty, které představují specifickou ideologickou koncepci týkající se vybudování moderní muslimské společnosti, jejíž ojedinělost spočívá v kombinaci islámských hodnot s demokratickými principy.Snažíse rovněž zmapovat politickou profilaci Rášida Ghannúšího a jehostrany (an-Nahdy) na současné tuniské politické scéně a určit, zda u lídra strany došlo k výraznějšímu ideologickému posunu a také to , jak se bude vyvíjet jeho budoucí politické názory.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with a main figure of Tunisian political Islamism that is considered to be a moderate Islamist due to his concepts a thoughts that differ him from other Islamist thinkers because of his point of view on Islam. According to his vision Islam is compatible with democratic principles and political pluralism and that´s why is possible to set up a moderm Tunisian society. The main aim of this thesis is to find out whether there was some ideological shift it his thoughts during his life and also what direction his and his party future politicy will take.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rasid Ghannusi.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofmannova V.pdfPosudek vedoucího práce263,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofmannova O.pdfPosudek oponenta práce342,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofmannova.pdfPrůběh obhajoby práce82,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12233

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.