Název: Židovská komunita v Egyptě v druhé polovině 20. a 21.století
Další názvy: Jewish community in Egypt from the second half of the 20th to the present times
Autoři: Szabová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Tydlitátová, Věra
Oponent: Kydlíček, Jakub
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12240
Klíčová slova: Židé;Egypt;Káhira;sionismus;Izrael
Klíčová slova v dalším jazyce: Jews;Egypt;Cairo;Izrael;zionism
Abstrakt: Hlavním cílem předkládané práce je popsat Historii židovské komunity v Egyptě od 2.poloviny 2. století do současnosti. Práce se zkoumá, do jaké míry ovlivnil vznik státu Izrael a následné izraelsko-arabské konflikty směřování a roli egyptské židovské komunity. Prostor je rovněž věnován otázce budoucího vývoje židovské komunity v Egyptě.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to characterise the Jewish society in Egypt, mainly in the second half of the 20th century. The text is divided into three main chapters. The first one represents an introduction to the topic: it deals with the basic facts from the history of Jews in the Middle East until the half of the 20th century, focusing mainly on the situation in Egypt. The second chapter covers the second half of the 20th century and it describes the modern Arab-Israeli wars and their influence on Egyptian Jews. The third chapter gives a brief outline of the main Jewish communities in Egypt throughout history. Finally, the last chapter summarises the situation of the Egyptian-Jewish community today.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Szabova.pdfPlný text práce4,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Szabova V.pdfPosudek vedoucího práce364,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Szabova O.pdfPosudek oponenta práce334,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Szabova.pdfPrůběh obhajoby práce149,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12240

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.