Title: Polygynie v současné kuvajtské společnosti
Other Titles: Polygyny in Contemporary Kuwaiti Society
Authors: Nováková, Jitka
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Sobotková, Veronika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12246
Keywords: Kuvajt;společnost;polygynie;islám
Keywords in different language: Kuwait;society;polygyny;Islam
Abstract: Práce se na základě terénního výzkumu zabývá stavem polygynie v současné kuvajtské společnosti a zároveň se snaží objasnit percepci této instituce Kuvajťany. Cílem této práce je zhodnotit současnou praxi polygamních manželství, skutečnost, zda je polygynie na poklesu a jaké jsou případné důvody tohoto poklesu a v neposlední řadě způsob, jakým na polygynii a s ní spojená témata nahlíží jednotlivé společenské skupiny.
Abstract in different language: Based on the field study the work deals with the state of polygyny in contemporary kuwaiti society as well as the perception of such institution by Kuwaitis. The main goal of the work is to evaluate the contemporary practice of polygamous marriages, the fact whether the polygyny is on the decrease and what are the possible reasons for such decrease and the way how are polygyny and related themes viewed by particular social groups.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiplomovaPrace_NovakovaJitka.pdfPlný text práce957,3 kBAdobe PDFView/Open
Novakova V.pdfPosudek vedoucího práce390,41 kBAdobe PDFView/Open
Novakova O.pdfPosudek oponenta práce350,63 kBAdobe PDFView/Open
Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce141,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.