Title: Analýza efektivity boje se zbraněmi v rámci rozvojové pomoci v oblasti Rohu Afriky
Other Titles: Analysis of the efficiency of fight against arms within scope of development aid in the Horn of Africa
Authors: Dvořák, Petr
Advisor: Záhořík, Jan
Referee: Tomková, Alena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12254
Keywords: zbraně;rozvojová pomoc;efektivita;stát;korupce;regionální spolupráce;obchod se zbraněmi;chudoba;nevládní organizace;odzbrojení;Roh Afriky;analýza;embargo
Keywords in different language: arms;development aid;effectiveness;state;corruption;regional cooperation;arms trade;poverty;non-governmental organizations;disarmament;Horn of Africa;analysis;embargo
Abstract: Tato diplomová práce se pokusí objasnit málo známou formu rozvojové pomoci, která je spojená s různorodou formou odzbrojení v regionu Rohu Afriky, kde je problematika zbraní jedním z nejaktuálnějších problémů. Problém rozšíření zbraní v tomto regionu je spojen s mnoha faktory, kterými jsou ozbrojené konflikty, nelegální obchod se zbraněmi, výrobou drog, ale i běžnými rozvojovými cíly jako vzdělání nebo míra chudoby. Nelze však opomenout roli náboženství v tomto případě islámu i křesťanství které se v řadě případů stává politickým nástrojem, znemožňující efektivně zasahovat proti šíření zbraní v tomto regionu. Tento komplex je navíc často podporován zdejší tradicí pro držení zbraní, jako ochranný prostředek k zabezpečení majetku a ochrany celé komunity nebo rodiny. Cílem této diplomové práce je tak analýza činnosti rozvojové spolupráce na mnoha úrovních, společně s analýzou efektivity jednotlivých typů rozvojové pomoci, která souvisí s bojem se zbraněmi a demilitarizací v regionu Rohu Afriky. Náplní práce tak bude zároveň určení faktorů determinující průběh a míru efektivity celého procesu, snažící se o jakoukoliv formu regulace zbraní. Z hlediska rozsahu práce a časovému zařazení, se bude tato práce zaměřovat především na současné dění v regionu.
Abstract in different language: This dissertation is trying to open discussion about new kind of agenda within current development aid. Especially with different ways of disarmament that is provided from the side of various participants such as non-governmental organisations, international institutions or regional governmental organisations focused on development as well. The main goal of thesis is to realize analysis of effectiveness in the field of development aid in the region of Horn of Africa, especially related with any areas that is supporting arms reduction in this region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_P.Dvorak.pdfPlný text práce377,14 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak V.pdfPosudek vedoucího práce210,46 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak O.pdfPosudek oponenta práce294,37 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak.pdfPrůběh obhajoby práce122,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.