Title: Analýza efektivity boje se zbraněmi v rámci rozvojové pomoci v oblasti Rohu Afriky
Other Titles: Analysis of the efficiency of fight against arms within scope of development aid in the Horn of Africa
Authors: Dvořák, Petr
Advisor: Záhořík, Jan
Referee: Tomková, Alena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12259
Keywords: odzbrojení;demobilizace;reintegrace;zbraně;ozbrojené skupiny;bezpečnostní studia;Afrika;management zbrojních skladů;rozvojová pomoc;Roh Afriky;snížení ozbrojeného násilí
Keywords in different language: disarmament;demobilization;reintegration;arms;armed groups;security studies;Africa;management of arms caches;development aid;Horn of Africa;armed violence reduction
Abstract: Cílem této diplomové práce je tak analýza činnosti rozvojové spolupráce na mnoha úrovních, společně s analýzou efektivity jednotlivých typů rozvojové pomoci, která souvisí s bojem se zbraněmi a demilitarizací v regionu Rohu Afriky. Náplní práce tak bude zároveň určení faktorů determinující průběh a míru efektivity celého procesu, snažící se o jakoukoliv formu regulace zbraní. Z hlediska rozsahu práce a časovému zařazení, se bude tato práce zaměřovat především na současné dění v regionu.
Abstract in different language: The problem with arms proliferation has many faces within international and regional levels such as the Horn of Africa is. In this scope, development aid and various development programmes try to fight with arms on the international and also on regional level. This dissertation is trying to find the right measures for the effectivity analysis in this way. Coupled with this, this thesis is trying to describe relation between development (aid) and arms trade on background of the international and regional level. Further, concrete obstacles and factor that positively and negatively influence this nexus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_P.Dvorak_2014.pdfPlný text práce827,4 kBAdobe PDFView/Open
Cesak V.pdfPosudek vedoucího práce251,21 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak O.pdfPosudek oponenta práce337,95 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak.pdfPrůběh obhajoby práce140,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.