Název: Využití balíku DIGITOV pro praktické účely
Další názvy: Use of the DIGITOV package for practical purposes
Autoři: Polcar, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Hořejší, Petr
Görner, Tomáš
Oponent: Kopeček, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12270
Klíčová slova: DIGITOV;Source Engine;layout;interaktivita;animace;virtuální realita;vývojové prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: animation;development environment;DIGITOV;layout;Source Engine;virtual reality
Abstrakt: Diplomová práce popisuje historii a vývoj projektu, jehož výstupem je DIGITOV, balíček zdrojů pro Source Engine. Tento balíček upravuje Source Engine na unikátní vývojové prostředí pro tvorbu interaktivních podnikových layoutů. Práce analyzuje Source Engine za účelem jeho úprav a dále se zabývá rozšířením DIGITOVu pro praktické využití. Tímto rozšířením je vývoj prototypu konvertoru layoutů ze software VisTable Touch, nový instalátor a spouštěč a tvorba animací výrobních procesů za použití zmíněného vývojového prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis describes the history and development of a project, whose output is the DIGITOV, a package of resource for Srouce Engine. This package modifies Source Engine as a development environment for interactive enterprise layouts creation. The paper analyses Source Engine in order to modify it and describes the DIGITOV's expansit for more practical purposes. These expansions are the development of a VisTable Touch layout converter, new installator and launcher and creation of manufacturing processes animations while using the described development environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jiri_Polcar.pdfPlný text práce3,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni_DP_Polcar.PDFPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni posudek_DP_Polcar.PDFPosudek oponenta práce628,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba_DP_Polcar.PDFPrůběh obhajoby práce516,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12270

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.