Title: Využití balíku DIGITOV pro praktické účely
Other Titles: Use of the DIGITOV package for practical purposes
Authors: Polcar, Jiří
Advisor: Hořejší, Petr
Görner, Tomáš
Referee: Kopeček, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12270
Keywords: DIGITOV;Source Engine;layout;interaktivita;animace;virtuální realita;vývojové prostředí
Keywords in different language: animation;development environment;DIGITOV;layout;Source Engine;virtual reality
Abstract: Diplomová práce popisuje historii a vývoj projektu, jehož výstupem je DIGITOV, balíček zdrojů pro Source Engine. Tento balíček upravuje Source Engine na unikátní vývojové prostředí pro tvorbu interaktivních podnikových layoutů. Práce analyzuje Source Engine za účelem jeho úprav a dále se zabývá rozšířením DIGITOVu pro praktické využití. Tímto rozšířením je vývoj prototypu konvertoru layoutů ze software VisTable Touch, nový instalátor a spouštěč a tvorba animací výrobních procesů za použití zmíněného vývojového prostředí.
Abstract in different language: The diploma thesis describes the history and development of a project, whose output is the DIGITOV, a package of resource for Srouce Engine. This package modifies Source Engine as a development environment for interactive enterprise layouts creation. The paper analyses Source Engine in order to modify it and describes the DIGITOV's expansit for more practical purposes. These expansions are the development of a VisTable Touch layout converter, new installator and launcher and creation of manufacturing processes animations while using the described development environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jiri_Polcar.pdfPlný text práce3,39 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Polcar.PDFPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
oponentni posudek_DP_Polcar.PDFPosudek oponenta práce628,62 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba_DP_Polcar.PDFPrůběh obhajoby práce516,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.