Title: Lokalizace zadírání v rotačních strojích
Other Titles: Rub localization in rotating machines
Authors: Bouberle, Antonín
Advisor: Liška, Jindřich
Referee: Jakl, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12324
Keywords: Parní turbína;rotor;stator;rotorový stend RK4;hřídel;ucpávka;rubbing;místo kontaktu;lokalizace;vibrační signál;počátek vzruchu.
Keywords in different language: Steam turbine;rotor;stator;rotor stand RK4;shaft;shaft seal;rubbing;contact point;localization;vibration signal;impulse initiation.
Abstract: Diplomová práce se podrobně zabývá problematikou lokalizace místa kontaktu rotující a stacionární části parní turbíny. Jedná se o velmi nežádoucí jev, který je označován termínem rubbing. Nejprve je provedena analýza získaných signálů z rotorového stendu a návrh metody pro lokalizaci místa kontaktu hřídel/ucpávka. Získané poznatky z experimentů spolu s navrženou metodou jsou dále použity pro lokalizaci rubbingu v provozu parních turbín. V práci je využíváno metod pro zpracování signálů.
Abstract in different language: The thesis deals in detail with the problem of localizing the contact area of the rotating and stationary parts of steam turbine. This is a very undesirable phenomenon that is called rubbing. In the first part of the thesis there is an analysis of the signals obtained from the rotor stand and the method for the shaft/seal contact localization is proposed. In the next part the knowledge from experiments on the rotor stand together with proposed method are used to localize rubbing in operation of steam turbines. Methods for signal processing are used in this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bouberle_DP.pdfPlný text práce3,91 MBAdobe PDFView/Open
Bouberle-v.pdfPosudek vedoucího práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
Bouberle-o.pdfPosudek oponenta práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Bouberle-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,24 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.