Title: Optimální hybridizační poměr paralelního hybridního pohonu
Other Titles: Optimal hybridization ratio of parallel hybrid powertrain
Authors: Franče, Zdeněk
Advisor: Punčochář, Ivo
Referee: Flídr, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12329
Keywords: Paralelní hybridní pohon;optimální strategie řízení;dynamické programování
Keywords in different language: Parallel hybrid drivetrain;optimal control;dynamic programming
Abstract: Diplomová práce se zabývá syntézou optimální řídicí strategie při řízení hybridizačního poměru paralelního hybridního pohonu. Hybridizační poměr udává míru, s jakou se elektromotor a spalovací motor v každém časovém okamžiku podílejí na uspokojení celkového požadovaného točivého momentu. Cílem optimální řídicí strategie, navržené metodou dynamického programování, je zvýšení efektivity využití fosilních paliv v osobní dopravě a snížení dopadů spalování fosilních paliv na životní prostředí. Výsledky ukazují, že paralelní hybridní vozidlo s optimálně řízeným hybridizačním poměrem může dosáhnout na stejném testovacím cyklu až o 20 % nižší spotřeby paliva ve srovnání se spotřebou stejného vozu poháněného pouze spalovacím motorem.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the optimal control strategy of split factor of the parallel hybrid drivetrain. Split factor determines how the torque demand is split between the internal combustion engine and electric motor at every time step. The goal of the optimal control strategy computed by dynamic programming is to increase the efficiency of usage of fossil fuels in passenger transport and reduce the environmental impacts of burning fossil fuels. The results show that the optimal control of split factor in parallel hybrid vehicle can save up to 20% of fuel compared to the consumption of the same vehicle powered by an internal combustion engine at the same driving cycle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_FRANCE_A11N0052P.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
France-v.pdfPosudek vedoucího práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
France-o.pdfPosudek oponenta práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
France-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,19 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.