Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPunčochář, Ivo
dc.contributor.authorFranče, Zdeněk
dc.contributor.refereeFlídr, Miroslav
dc.date.accepted2014-06-17
dc.date.accessioned2015-03-25T09:24:47Z-
dc.date.available2013-09-23cs
dc.date.available2015-03-25T09:24:47Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-16
dc.identifier58227
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12329
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá syntézou optimální řídicí strategie při řízení hybridizačního poměru paralelního hybridního pohonu. Hybridizační poměr udává míru, s jakou se elektromotor a spalovací motor v každém časovém okamžiku podílejí na uspokojení celkového požadovaného točivého momentu. Cílem optimální řídicí strategie, navržené metodou dynamického programování, je zvýšení efektivity využití fosilních paliv v osobní dopravě a snížení dopadů spalování fosilních paliv na životní prostředí. Výsledky ukazují, že paralelní hybridní vozidlo s optimálně řízeným hybridizačním poměrem může dosáhnout na stejném testovacím cyklu až o 20 % nižší spotřeby paliva ve srovnání se spotřebou stejného vozu poháněného pouze spalovacím motorem.cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectParalelní hybridní pohoncs
dc.subjectoptimální strategie řízenícs
dc.subjectdynamické programovánícs
dc.titleOptimální hybridizační poměr paralelního hybridního pohonucs
dc.title.alternativeOptimal hybridization ratio of parallel hybrid powertrainen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the optimal control strategy of split factor of the parallel hybrid drivetrain. Split factor determines how the torque demand is split between the internal combustion engine and electric motor at every time step. The goal of the optimal control strategy computed by dynamic programming is to increase the efficiency of usage of fossil fuels in passenger transport and reduce the environmental impacts of burning fossil fuels. The results show that the optimal control of split factor in parallel hybrid vehicle can save up to 20% of fuel compared to the consumption of the same vehicle powered by an internal combustion engine at the same driving cycle.en
dc.subject.translatedParallel hybrid drivetrainen
dc.subject.translatedoptimal controlen
dc.subject.translateddynamic programmingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_FRANCE_A11N0052P.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
France-v.pdfPosudek vedoucího práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
France-o.pdfPosudek oponenta práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
France-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,19 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.