Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJaneček, Petr
dc.contributor.authorUher, David
dc.contributor.refereeNovák, Ondřej
dc.date.accepted2014-09-11
dc.date.accessioned2015-03-25T09:24:51Z
dc.date.available2013-09-23cs
dc.date.available2015-03-25T09:24:51Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-08-29
dc.identifier58346
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12340
dc.description.abstractTématem této diplomové práce, zpracované na katedře kybernetiky fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, je modelování zpětných vlivů solárních zdrojů, konkrétně fotovoltaických elektráren na distribuční síť. Cílem diplomové práce je zjištění, jak ovlivňuje připojená fotovoltaická elektrárna distribuční síť. Distribuční síť má normou specifikovanou kvalitu dodávané elektrické energie. V práci jsou provedeny analýzy naměřených dat v různých částech distribuční sítě obce Horušany s připojenými fotovoltaickými elektrárnami, které mají rozdílný výkon. Analýzy naměřených dat jsou vyhodnoceny a porovnávány s normou stanovených parametrů pro kvalitu elektrické energie v distribuční síti. Dále jsou navrhnuty modely pro výpočet rozšířených zpětných vlivů. Všechny získané poznatky jsou shrnuty do návrhu a implementace algoritmu pro nesymetrický třífázový výpočet chodu sítě a jeho vyhodnocení.cs
dc.format56 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsolární zdroje energiecs
dc.subjectobnovitelné zdrojecs
dc.subjectfotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectdistribuční síťcs
dc.subjectpřipojování zdrojůcs
dc.subjectharmonické napětícs
dc.subjectvyšší harmonickács
dc.subjectnesymetriecs
dc.subjectjednofázový zdrojcs
dc.subjecttřífázový zdrojcs
dc.titleModelování zpětných vlivů solárních zdrojů na distribuční síťcs
dc.title.alternativeModeling of solar sources impacts to the power griden
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe topic of this thesis, processed at the Department of Cybernetics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia in Pilsen, is modeling of solar sources impacts, namely solar power plants to the power grid. The objective of this thesis is detection, how it affects to distribution network, when connected photovoltaic power. The distribution network has the quality standards specified by the supplied electrical energy. The thesis carried out analysis of data measured in different parts of the distribution network of the village Horušany with connected photovoltaic power plants that have different performance. Analysis of the measured data are evaluated and compared with the standards set of parameters for power quality in the distribution network. In addition, models are designed to calculate the extended reverse impacts. All findings are summarized in the design and implementation of an algorithm for the calculation of three-phase unbalanced operation of the network and its evaluation.en
dc.subject.translatedsolar energy sourcesen
dc.subject.translatedrenewable sourceen
dc.subject.translatedphotovoltaic power plantsen
dc.subject.translateddistribution networken
dc.subject.translatedconnecting sourcesen
dc.subject.translatedvoltage harmonicsen
dc.subject.translatedhigher harmonicsen
dc.subject.translatedunbalanceen
dc.subject.translatedone-phase sourcesen
dc.subject.translatedthree-phase sourcesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Uher David.pdfPlný text práce10,85 MBAdobe PDFView/Open
Uher-v.pdfPosudek vedoucího práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Uher-o.pdfPosudek oponenta práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Uher-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,22 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.