Název: Zaniklé vesnické osídlení po roce 1945 jako archeologický pramen
Další názvy: Deserted settlement after 1945 as an archaeological source
Autoři: Funk, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Vařeka, Pavel
Oponent: Krajíc, Rudolf
Matoušek, Václav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12345
Klíčová slova: archeologie;zaniklé vesnice;1945;pohraničí;vysídlení Němců
Klíčová slova v dalším jazyce: archeology;deserted villages;1945;borderland;displaced Germans
Abstrakt: Práce se věnuje zaniklému osídlení po roce 1945 a možnostem a limitům jeho zkoumání pomocí archeologických metod. Jejím hlavním cílem je poznání událostí, které ovlivnily zánik vesnic v západních Čechách. Součástí práce je i soupis všech zaniklých vesnic v této oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: Dissertation deals deserted settlement after 1945 and the possibilities and limits of its research by archaeological methods. main objective is to understand the events was destroyed villages in western Bohemia.The work also includes an inventory of all deserted villages in this area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DisertaceFUNK.pdfPlný text práce15,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Funk_op_Krajic.pdfPosudek vedoucího práce457,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Funk_op_Matousek.pdfPosudek oponenta práce86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Funk.PDFPrůběh obhajoby práce50,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12345

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.