Název: Vztahy českých zemí a jihovýchodního Německa (Horní Falc, Horní Franky) v raném středověku na základě archeologických nálezů
Další názvy: Relation of the Czech countries and southeastern Germany (Upper Palatine and Upper Franconia) in the early Middle Ages on the basis of the archaeological finds
Autoři: Schejbalová, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Macháček, Jiří
Oponent: Mařík, Jan
Profantová, Naďa
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12347
Klíčová slova: raný středověk;západní Čechy;Bavorsko;pohřebiště;záušnice
Klíčová slova v dalším jazyce: early middle ages;western Bohemia;Bavaria;burial ground;earrings
Abstrakt: Práce se zabývá možnými vztahy mezi sledovanými oblastmi v raném středověku. Tyto kontakty probíhaly několika způsoby, některé lze vysledovat pomocí archeologických nálezů. Na základě srovnání archeologických nálezů se ukazuje určitá míra shody mezi nálezy z Bavorska a západními Čechami. Práce mapuje nejen raně středověké osídlení, ale detailně srovnání nálezy z pohřebišť. Velká část práce představuje analýzu nejpočetnějšího artefaktu - záušnice.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this paper is the study of relations among these regions in the Early Middle Age. These contacts carried out in warious ways. On the basis of comparison archaeological finds we have to say high degree of consensus in a range of artefacts from western Bohemia and Bavaria. The work mappied not only early medieval settlement, but also artefacts from the cemeteries. The part of the paper is the analysis of the larges find from cemeteries - earring (s-shaped).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Schejbalova.pdfPlný text práce15,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schejbalova-op-Marik.pdfPosudek vedoucího práce319,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schejbalova_op_Profantova.pdfPosudek oponenta práce126,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Schejbalova.PDFPrůběh obhajoby práce55,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12347

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.