Title: Analýza procesního řízení
Other Titles: Process management analysis
Authors: Andrlová, Eva
Advisor: Řeřicha, Tomáš
Referee: Tupa, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12359
Keywords: softwarový vývoj;optimalizace;procesní řízení;vodopádový model;V-model;W-model
Keywords in different language: software development;optimization;process management;waterfall model;V-model;W-model
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá typy modelů životních cyklů vývoje softwaru. Důraz je především kladen na V-model, jehož využití je ukázáno i v praxi. Jsou popsány všechny procesy, které daný V-model obsahuje. Na jejich základě je ukázáno procesní řízení v konkrétním projektu a jsou navrženy způsoby sledování výkonnosti vybraných procesů. Dále je v práci analyzováno, zda transformace stávajícího V-modelu do navrhovaného W-modelu povede k optimalizaci vývoje softwaru. Z hlediska vlivu na vyšší efektivitu vývoje jsou také porovnány nástroje IBM Rational Doors a Microsoft Excel.
Abstract in different language: This master thesis presents models of software development life cycles. The emphasis is placed mainly on the V-model and it´s usage is shown in practice. All processes contained in the V-model are described. On the basis of this information the process management in the specific project is demonstrated and ways of how to monitor the performance of the selected processes are proposed. The thesis also analyses whether the transformation of the original V-model into the suggested W-model leads to the optimization of software development. In terms of impact on higher development efficiency the comparison between the tool IBM Rational Doors and the tool Microsoft Excel is done.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Andrlova_Eva.pdfPlný text práce6,17 MBAdobe PDFView/Open
058596_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce343 kBAdobe PDFView/Open
058596_oponent.pdfPosudek oponenta práce402,96 kBAdobe PDFView/Open
058596_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce177,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.