Title: Energetická bilance solárních systémů pro rodinný dům
Other Titles: Energy balance of solar systems for family house
Authors: Šimice, Vlastislav
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12368
Keywords: solární kolektor;vnitřní bazén;solární zisk;ekonomická bilance;bivalentní zásobník;účinnost kolektoru;ohřev vody
Keywords in different language: solar collector;indoor pool;solar profit;economic balance;bivalent container;efficiency of collectors;heating of water
Abstract: Předkládaná diplomová práce popisuje stávající solární systém rodinného domu. Solární systém, který je zde popsán, byl navrhnut a vystavěn pro ohřev vnitřního bazénu a předehřev a ohřev teplé vody. Jsou zde popsány všechny důležité prvky systému a jejich funkce. Druhá část práce je zaměřena na možná zlepšení a optimalizace provozu. Je vypočteno množství tepla, které je nutné k provozu domu dle požadovaných parametrů. Navrženy jsou tři varianty, které jsou v závěru práce zhodnoceny z ekonomického a energetického hlediska. Z ekonomického hlediska je nejvýhodnější snížení spotřeby teplé vody. Ostatní optimalizace vyžadují investice na úpravu systému.
Abstract in different language: This master thesis deals with solar system of family house. The Solar system which is describes, was designed and builded for heating of indoor pool and preheating and heating of hot water. The thesis describes all main parts of system and their function. Second part is focused on possibility of improvement and optimization in operation. There is calculation of heat quantity, which is necessary for operation of the house accordance required parameters. There are three variants, which go to improve of existing system, this variants are evaluation of economy and energetic view. In economic view is the best option decrease of consumption hot water. Another optimizations require investments to adapt the system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace VS.pdfPlný text práce24,06 MBAdobe PDFView/Open
058607_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce247,64 kBAdobe PDFView/Open
058607_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,48 kBAdobe PDFView/Open
058607_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.