Title: Energetické hodnocení bioplynové stanice
Other Titles: Biogas Station Power Valuation
Authors: Partyngl, Pavel
Advisor: Hejtmánková, Pavla
Bučko, Zdeněk
Referee: Havelka, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12369
Keywords: bioplyn;bioplynová stanice;anaerobní fermentace;kogenerační jednotka;technologie bioplynové stanice;Organický Rankinův cyklus
Keywords in different language: biogas;biogas plant;anaerobic fermentation;cogeneration unit;technology of the biogas plant;Organic Rankine cycle
Abstract: Diplomová práce pojednává o problematice využití bioplynu k výrobě elektrické energie. Je zmíněn proces výroby tohoto plynu společně s jeho parametry a vlivy, které ovlivňují jeho fyzikální a chemické vlastnosti. V návaznosti je popsána technologie bioplynové stanice s následným zaměřením na konkrétní stanici Vintířov ve vlastnictví Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. S ohledem na tuto stanici byla stanovena látková a energetická bilance provozu. Dále bylo provedeno ekonomické zhodnocení zakončené několika navrženými kroky pro zlepšení situace v budoucích sezónách. Závěr je věnován jak vhodným úpravám dané technologie, tak moderním prvkům pro rozšíření stanice.
Abstract in different language: This master thesis deals with the issue of electricity production using biogas. First, it describes the biogas generation process together with its parameters and factors that influence its physical and chemical features. In the second stage, this thesis studies the technology of biogas plant with a special focus on Vintířov plant in the property of Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. In view of this station, mass and energy balance of the process are determined. Finally, economic evaluation is made, suggesting several steps to improve the situation in future seasons and appropriate modifications of technology and modern elements for the expansion of the station are presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pavel_Partyngl_2014.pdfPlný text práce13,62 MBAdobe PDFView/Open
058608_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,92 kBAdobe PDFView/Open
058608_oponent.pdfPosudek oponenta práce470,07 kBAdobe PDFView/Open
058608_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce187,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.