Title: Návrh a simulace vodivých motivů na flexibilních substrátech
Other Titles: Design and simulation of conductive patterns on flexible substrates
Authors: Šístek, Martin
Advisor: Blecha, Tomáš
Referee: Řeboun, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12379
Keywords: flexibilní elektronika;flexibilní substrát;ohebnost;PET folie;tiskové metody;vodivý motiv;mikropáskové vedení;flexibilita
Keywords in different language: flexible electronics;flexible substrate;flexibility;PET foil;printing methods;conductive theme;microstrip line
Abstract: Cílem této diplomové práce je podat teoretický přehled o flexibilních substrátech používaných v elektrotechnickém odvětví. Dále se práce zabývá výrobními postupy a způsoby vytváření elektronických struktur na ohebné substráty a vytvoření funkčních vrstev. Praktická část této práce je věnován výpočtům, simulacím a měřením vodivých motivů na těchto substrátech. Výsledky z naměřených a teoretických hodnot jsou zhodnoceny a porovnány v závěru této práce.
Abstract in different language: The purpose of this diploma thesis is a theoretical overview of flexible substrates used in the electronics industry. This thesis also discusses the manufacturing processes and methods of creating electronic structures on flexible substrates and the creation of functional layers. The practical part of this work is devoted to the calculations, simulations and measurements of conductive themes on these substrates. The results of the measured and theoretical values are evaluated and compared at the end of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_E12N0040P_Sistek_Martin.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
058620_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,84 kBAdobe PDFView/Open
058620_oponent.pdfPosudek oponenta práce438,13 kBAdobe PDFView/Open
058620_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce185,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.