Title: Systém pro řízení rizik bezpečnosti informací
Other Titles: Risk management system for information security
Authors: Ipser, Miroslav
Advisor: Steiner, František
Referee: Tupa, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12408
Keywords: Systémy řízení bezpečnosti informací;ISMS;řízení rizik
Keywords in different language: Information security management system;ISMS;risk management
Abstract: Předkládaná diplomová práce je věnována problematice systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS), systému řízení rizik a měření efektivity. Úvodní část práce je zaměřena na charakteristiku systémů řízení bezpečnosti informací a popisu jejich základních atributů, následně je provedena analýza požadavků doplněna o charakteristiku řízení rizik a měření efektivity. Na základě této analýzy je v závěru práce navržen a realizován nástroj pro řízení rizik a měření efektivity.
Abstract in different language: This master thesis is focused to the issue of information security management systems (ISMS), risk management and measurement of effectiveness. The first part is focused on the characteristics of information security management systems and also describe their basic attributes, then the analysis is supplemented by requirements on the characteristics of risk management and measurement of effectiveness. Based on this analysis, the present work is designed and implemented a risk management tool and measuring effectiveness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Miroslav_Ipser.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
Ipser_V.jpgPosudek vedoucího práce178,93 kBJPEGThumbnail
View/Open
Ipser_O.jpgPosudek oponenta práce188,96 kBJPEGThumbnail
View/Open
Ipser_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce70,91 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.