Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHapl, Ladislav
dc.contributor.authorBrůha, Jan
dc.contributor.refereeBoháč, František
dc.date.accepted2014-02-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:26:09Z-
dc.date.available2013-07-06cs
dc.date.available2015-03-25T09:26:09Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-01-06
dc.identifier56861
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12446-
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby, zpracovaná pro stávající objekt bytového domu v Houškově ulici v Plzni. Dokumentace řeší rekonstrukci původního objektu a jeho nástavbu o dvě užitná podlaží. Kromě zpracování stavební části bylo provedeno statické posouzení vybrané partie objektu a posouzení požární bezpečnosti vybrané části objektu. Přílohy diplomové práce tvoří výkresy dokumentace pro provedení stavby a výkaz výměr, který slouží jako podklad pro zhotovení rozpočtu stavby. Obsah diplomové práce je v souladu s platnými normativy a vyhláškami.cs
dc.format130 s. (120 233 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectRekonstrukcecs
dc.subjectnástavbacs
dc.subjectstavební prácecs
dc.subjectstropní konstrukcecs
dc.subjectkrovcs
dc.subjectschodištěcs
dc.subjectstávající stavcs
dc.titleKomplexní rekonstrukce objektu Houškova ul. 18 v Plzni "nástavba stávajícího objektu"cs
dc.title.alternativeComplex reconstruction of object Houškova 18 in Pilsen "superstructure of object"en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe content of the diploma work is the design documentation for building construction, developed for the existing building residential house in Houškova Street in Pilsen. Documentation addresses the reconstruction of the original object and the superstructure of two floor levels. In addition to the construction of the processing was carried out structural analysis of selected part of the building and the fire safety of the selected object. Attachments of this work are created by drawing documentation for building construction and bill of quantities, which serves as a basis for making the building budget. The content of the diploma work is in accordance with the norms and regulations.en
dc.subject.translatedReconstructionen
dc.subject.translatedsuperstructureen
dc.subject.translatedbuilding worksen
dc.subject.translatedceiling constructionen
dc.subject.translatedroofen
dc.subject.translatedstairwayen
dc.subject.translatedexisting conditionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jan_Bruha_2014.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Bruha_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce373,23 kBAdobe PDFView/Open
Bruha_oponent.pdfPosudek oponenta práce434,77 kBAdobe PDFView/Open
Bruha_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce188,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.