Title: Návrh objektu hotelu v Pařížské ulici v Plzni se zaměřením na nosnou konstrukci
Other Titles: Design of the building at the Paris street in Pilsen with a focus on supporting structure
Authors: Malinová, Kateřina
Advisor: Vejvara, Luděk
Referee: Novák, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12458
Keywords: železobetonová monolitická konstrukce;statika;hotel
Keywords in different language: reinforced concrete skeleton;statics;hotel
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem a statickým řešením konstrukce hotelu, který je navržen jako železobetonová monolitická konstrukce. Pro návrh a správnou funkčnost hotelu byla navržena dispozice a technologická zařízení nutná pro jeho provoz. Za účelem výpočtu konstrukce byl vyhotoven statický model ve Scia Engineer 2013. Výkresové části byly vytvořeny v programech Revit 2013 a Autocad 2013. Při výpočtech a posuzování konstrukce se použilo platných norem ČSN EN.
Abstract in different language: This thesis describes the design of a static solution design hotel, which is designed as a monolithic reinforced concrete structures. For the design and proper functionality of the hotel was designed layout and technological equipment necessary for its operation. In order to calculate the structure was drawn static model in Scia Engineer 2013. Drawn parts were created in Revit 2013 and Autocad 2013. The calculations and assessment design was used to standards EN.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace - Bc. Malinova.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Malinova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,9 kBAdobe PDFView/Open
Malinova_oponent.pdfPosudek oponenta práce876,31 kBAdobe PDFView/Open
Malinova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce176,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.