Title: Návrh objektu sportovního centra se zaměřením na variantní řešení střech a zdivo Livetherm
Other Titles: Design of a sports center with a focus on alternative solutions of roofs and walls Livetherm
Authors: Zuska, Petr
Advisor: Vejvara, Luděk
Referee: Böhmová, Renata
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12461
Keywords: montovaná konstrukce;panel Spiroll;projektová dokumentace;průvlak;technická zpráva;střecha;provozní a dispoziční řešení
Keywords in different language: reinforced concrete skeleton construction;prefabricated construction;panel Spiroll;girder;technical report;operational and layout;project documentation
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh nového objektu Sportovní a relaxační centrum. Navrhnout hmotné a dispoziční řešení objektu, jeho umístění a zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci na úrovni projektu pro účely stavebního povolení ve členění. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické Konstrukce je navržena jako železobetonový prefabrikovaný skelet s plošným založením. Návrh konstrukce, materiálů a dispozice stavby jsou v souladu s platnými normami. Stavba má sloužit pro zkoušení a vývoj stavebních materiálů.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the design of a new Sport and wellness centre in Pilsen. Its aim is to desing a building solution, its location and to work out a simplified project documentation at the project level for the purposes of building permission in the structuring. The work is divided into three main parts: theoretical, practical part and Technical Report. The structure is designed as a pre-cast reinforced concrete frame with a shallow foundation. The structural design, materials and layout of the building are in compliance with applicable standards. The building serves for testing and development of building materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Petr Zuska 2014.pdfPlný text práce4 MBAdobe PDFView/Open
Zuzka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,43 kBAdobe PDFView/Open
Zuzka_oponent.pdfPosudek oponenta práce847,37 kBAdobe PDFView/Open
Zuzka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce150,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.