Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl, Petr
dc.contributor.authorChlumecká, Kateřina
dc.contributor.refereeBoháč, František
dc.date.accepted2014-08-26
dc.date.accessioned2015-03-25T09:26:17Z
dc.date.available2013-07-06cs
dc.date.available2015-03-25T09:26:17Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-07-29
dc.identifier59333
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12463
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a vytvořením projektu horského hotelu s wellness v Božím Daru, okres Karlovy Vary. Jedná se o částečně podsklepený třípatrový zděný objekt zastřešený sedlovou a plochou vegetační střechou. Dále se tato práce zabývá statickým ověřením vybraných použitých konstrukčních prvků. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno dle platných ČSN EN. Analytická část je zaměřenou na porovnání a zhodnocení technologie a určení vhodnosti zelených střech. Výkresová část je provedena v programu Autodesk Revit Architecture 2013, Student Version. Statické ověření vybraných prvků kontsrukce je v programu FIN10.cs
dc.format87 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthorský hotelcs
dc.subjectwellnesscs
dc.subjectarchitektonický návrhcs
dc.subjectsedlová střechacs
dc.subjectvegetační střechacs
dc.subjectstatikacs
dc.titleProjekt - Horský wellness hotel-pension Boží Darcs
dc.title.alternativeProject - The Mountain Wellness Hotel - Pension Boží Daren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master´s thesis deals with the design and project of Mountain hotel with wellness in Boží Dar, Karlovy Vary. It is a partillary cellarage, three storey brick building with a saddle roof and green roof. A static calculation of selected constructional element is also dealt with in the thesis. Composition of a static load assessement is conducted according to applicable ČSN EN. The analytical part is about technology comparison and assesment and definition of availability of green roof applications. The drawning part was created in the Autodesk Revit Architecture 2009, Student Version. The static calculation of selected construction elements, their dimensioning and assessment is conducted with the software FIN10.en
dc.subject.translatedmountain hotelen
dc.subject.translatedwellnessen
dc.subject.translatedarchitectonical designen
dc.subject.translatedpartially cellarageen
dc.subject.translatedsaddle roofen
dc.subject.translatedgreen roofen
dc.subject.translatedstaticsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Katerina Chlumecka_Horsky_hotel_s_wellness_Bozi _Dar_2013_14.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Chlumecka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce444,66 kBAdobe PDFView/Open
Chlumecka_oponent.pdfPosudek oponenta práce388,83 kBAdobe PDFView/Open
Chlumecka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce171,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.