Title: Úprava sportovní plachetnice a přepravního vozíku s ohledem na tělesně postižené sportovce
Other Titles: Modification of a sport sailboat and trailer for transportation of the boat with regard to disabled athletes
Authors: Poulíček, Jakub
Advisor: Horák, Miroslav
Referee: Bína, Daniel
Hajžman, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12469
Keywords: kategorie 2.4mR;plachetnice;MSC ADAMS;MSC MARC;dynamika vázaných soustav;metoda konečných prvků;sedačka;konstrukční návrh
Keywords in different language: category 2.4mR;sailing boat;MSC ADAMS;MSC MARC;dynamics of coupled systems;finite element method;seat;design
Abstract: Cílem práce je úprava přepravního vozíku pro převoz plachetnice třídy 2.4mR a úprava uložení sedačky sportovní plachetnice s ohledem na tělesné postižení kormidelníka. Model vleku bude posouzen jak z pohledu statického zatížení, tak z pohledu dynamického chování ve vybraných situacích (přejezd překážky, průjezd díry na silnici).
Abstract in different language: The objective of this study is modification of a trailer for transport of sports sailing boat from the category 2.4mR and modification of seat mounting with regard to disability of helmsman. The model of the trailer will be evaluated in terms of static load and in terms of dynamic behavior in selected situations (crossing obstacles, going through a hole on the road).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jakub_Poulicek.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFView/Open
Poulicek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,38 kBAdobe PDFView/Open
Poulicek_oponent.pdfPosudek oponenta práce410,92 kBAdobe PDFView/Open
Poulicek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce381,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12469

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.