Title: Analýza proudového pole stupně parní turbiny se zahrnutím vlivu ucpávek.
Other Titles: Analysis of steam flow in a specific turbine stage including a seals influence
Authors: Fialová, Lenka
Advisor: Vimmr, Jan
Bílek, Jan
Referee: Hajšman, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12471
Keywords: parní turbína;ucpávky;turbulentní prouděni stlačitelné tekutiny
Keywords in different language: steam turbine;seals;turbulent compressible flow
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá numerickou simulací proudění páry turbínovým stupněm se zahrnutím vlivu ucpávek. Na základě zadání společnosti Doosan Škoda Power, s.r.o. byl vytvořen výpočtový model turbínového stupně s nadbandážovou a hřídelovou ucpávkou, diskem a s přepouštěcím otvorem. Tento model s výpočetní sítí by vytvořen v programech ICEM a GRID PRO. Pro numerickou simulaci proudění páry byl zvolen program CFX 14.5.Celou práci lze rozdělit do dvou částí. V první části byla provedena numerická simulace prouděné stlačitelné vazké tekutiny turbínovým stupněm bez vlivu ucpávek. Výpočet byl proveden jak pro ideální plyn, tak i pro reálnou páru. Obě varianty výpočtu byly porovnány.V druhé části práce byl proveden výpočet proudění v turbínovém stupni se zahrnutím vlivu ucpávek. Numerické výsledky této varianty byly porovnány s výsledky výpočtu samotného turbínového stupně. Očekávaným přínosem této diplomové práce bylo zjistit průběh tangenciální složky rychlosti páry v nadbandážová a hřídelové ucpávce, která negativně ovlivňuje dynamiku turbinového rotoru. Získané numerické výsledky budou dále využity ve společnosti Doosan Škoda Power, s.r.o.
Abstract in different language: This thesis deals with a numeric simulation of steam flow in a specific turbine stage including a seals influence. According to the requirements of the Doosan Škoda Power company, a suitable numeric model of the turbine stage was created. Particular software ANSYS ICEM and GRID PRO were used for creating a mesh, CFX 14.5. was used for CFD calculations.The thesis is divided into two parts. While the first part describes the numeric simulation of viscous compressible fluid flow in the turbine stage without the seals influence, the second includes the seals influence. An ideal gas model of the steam was used as well as a model of real steam. These options are compared to each other.The main aim of the thesis was to describe a steam tangential velocity distribution in the seals. This velocity component has the negative influence of rotor dynamic. Unique results, which were developed thanks to this thesis, will be often used by the sponsoring company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lenka_Fialova.pdfPlný text práce10,51 MBAdobe PDFView/Open
Fialova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce428,14 kBAdobe PDFView/Open
Fialova_oponent.pdfPosudek oponenta práce548,79 kBAdobe PDFView/Open
Fialova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce319,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.