Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVimmr, Jan
dc.contributor.advisorBílek, Jan
dc.contributor.authorFialová, Lenka
dc.contributor.refereeHajšman, Miroslav
dc.date.accepted2014-06-25
dc.date.accessioned2015-03-25T09:26:20Z-
dc.date.available2013-10-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:26:20Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-30
dc.identifier59527
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12471
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá numerickou simulací proudění páry turbínovým stupněm se zahrnutím vlivu ucpávek. Na základě zadání společnosti Doosan Škoda Power, s.r.o. byl vytvořen výpočtový model turbínového stupně s nadbandážovou a hřídelovou ucpávkou, diskem a s přepouštěcím otvorem. Tento model s výpočetní sítí by vytvořen v programech ICEM a GRID PRO. Pro numerickou simulaci proudění páry byl zvolen program CFX 14.5.Celou práci lze rozdělit do dvou částí. V první části byla provedena numerická simulace prouděné stlačitelné vazké tekutiny turbínovým stupněm bez vlivu ucpávek. Výpočet byl proveden jak pro ideální plyn, tak i pro reálnou páru. Obě varianty výpočtu byly porovnány.V druhé části práce byl proveden výpočet proudění v turbínovém stupni se zahrnutím vlivu ucpávek. Numerické výsledky této varianty byly porovnány s výsledky výpočtu samotného turbínového stupně. Očekávaným přínosem této diplomové práce bylo zjistit průběh tangenciální složky rychlosti páry v nadbandážová a hřídelové ucpávce, která negativně ovlivňuje dynamiku turbinového rotoru. Získané numerické výsledky budou dále využity ve společnosti Doosan Škoda Power, s.r.o.cs
dc.format88 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectparní turbínacs
dc.subjectucpávkycs
dc.subjectturbulentní prouděni stlačitelné tekutinycs
dc.titleAnalýza proudového pole stupně parní turbiny se zahrnutím vlivu ucpávek.cs
dc.title.alternativeAnalysis of steam flow in a specific turbine stage including a seals influenceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programPočítačové modelování v inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with a numeric simulation of steam flow in a specific turbine stage including a seals influence. According to the requirements of the Doosan Škoda Power company, a suitable numeric model of the turbine stage was created. Particular software ANSYS ICEM and GRID PRO were used for creating a mesh, CFX 14.5. was used for CFD calculations.The thesis is divided into two parts. While the first part describes the numeric simulation of viscous compressible fluid flow in the turbine stage without the seals influence, the second includes the seals influence. An ideal gas model of the steam was used as well as a model of real steam. These options are compared to each other.The main aim of the thesis was to describe a steam tangential velocity distribution in the seals. This velocity component has the negative influence of rotor dynamic. Unique results, which were developed thanks to this thesis, will be often used by the sponsoring company.en
dc.subject.translatedsteam turbineen
dc.subject.translatedsealsen
dc.subject.translatedturbulent compressible flowen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lenka_Fialova.pdfPlný text práce10,51 MBAdobe PDFView/Open
Fialova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce428,14 kBAdobe PDFView/Open
Fialova_oponent.pdfPosudek oponenta práce548,79 kBAdobe PDFView/Open
Fialova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce319,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.