Title: Optimalizace výběru materiálu z hlediska technologie výroby
Other Titles: Optimalization of material selection based on processing
Authors: Kašpar, Jan
Advisor: Mazínová, Ivana
Mazínová, Ivana
Referee: Krónerová, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12472
Keywords: výroba;výrobní proces;materiál;CES software;optimalizace
Keywords in different language: design;designing process;material;CES software;optimalization
Abstract: Bakalářské práce s názvem "Optimalizace výběru materiálu z hlediska technologie výroby" krátce představuje proces výroby, jeho úskalí a poukazuje na provázanost volby materiálu a vhodné technologie výroby. Jedná se o obousměrný proces, kdy výběr vhodné technologie výroby přímo závisí na výběru materiálu a naopak. V praktické části je řešena případová studie, kdy se za pomoci CES softwaru vybírá vhodná výrobní technologie pro izolátor zapalovací svíčky, a tím demonstruje proces výběru vhodného materiálu/technologie výroby asistovaný počítačem.
Abstract in different language: The Bachelor Thesis titled "Optimalization of material selection based on processing" shortly deals with the design itself and problems connected with it. It also shows that the choice of material is deeply interconnected with the choice of designing process. It is a two-way process when the choice of a suitable material affects the choice of designing process, and vice versa. The practical part is based on a case study. The process of finding a suitable material and/or designing process is assisted by CES program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KASPAR_BP_2014.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Kaspar.pdfPosudek vedoucího práce711,42 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Kaspar.pdfPosudek oponenta práce648,01 kBAdobe PDFView/Open
Kaspar.pdfPrůběh obhajoby práce246,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.