Title: Designová studie vlaku supercity
Other Titles: Design study of train supercity
Authors: Vladyka, Ondřej
Advisor: Hynek, Martin
Hynek, Martin
Referee: Raab, Zdeněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12482
Keywords: vlak;SuperCity;Catia V5;design;render;CAD;náčrt;interiér;exteriér;ergonomie;sedadlo
Keywords in different language: train;SuperCity;Catia V5;design;render;CAD;sketch;interior;exterior;ergonomics;seat
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na vlastní návrh vlakové soupravy typu SuperCity. Práce obsahuje rešerše existujících vlakových souprav SuperCity, vlastní návrhy řešení a finální návrh exteriéru a interiéru vytvořeného pomocí 3D programu CatiaV5R20. Dále je práce zaměřena na ergonomii interiéru a bezpečnost cestujících.
Abstract in different language: This bachelor work is focused on my own design of train SuperCity. The work contains research of existing trains SuperCity, my own designs and final design of exterior and interior created with software CatiaV5R20. Next, the work is focused on the ergonomics of the interior and passengers safety.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vladyka_S13B0378P.pdfPlný text práce5,37 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Vladyka.pdfPosudek vedoucího práce609,54 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Vladyka.pdfPosudek oponenta práce657,25 kBAdobe PDFView/Open
Vladyka.pdfPrůběh obhajoby práce285,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.