Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČermák, Roman
dc.contributor.advisorČermák, Roman
dc.contributor.authorRůžička, Jiří
dc.contributor.refereeNěmec, Ladislav
dc.date.accepted2014-08-25
dc.date.accessioned2015-03-25T09:26:33Z
dc.date.available2013-09-23cs
dc.date.available2015-03-25T09:26:33Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-27
dc.identifier59055
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12490
dc.description.abstractCílem práce je zmapovat aktuální stav v oblasti automobilových tlumičů a jejich současné trendy. Pozornost je věnována především semiaktivním a aktivním tlumičům. Praktická část práce se zabývá simulací vozidla s různými tlumiči v MSC Adams/Car. Je provedeno několik simulací jízd po tratích s různými překážkami a povrchem. Charakteristiky tlumičů jsou převzaty z literárních zdrojů.cs
dc.format69 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpasivnícs
dc.subjectsemiaktivní a aktivní tlumičecs
dc.subjectcharakteristiky tlumičůcs
dc.subjectMSC ADAMS/Carcs
dc.titleSemiaktivní a aktivní tlumení vozidelcs
dc.title.alternativeSemi-active and active damping for vehiclesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim is to map the current state of automotive dampers and actual trends. Attention is paid to the semi-active and active dampers. The practical part of the thesis deals with the simulation of vehicle with different dampers in MSC Adams/Car. Several analyses of rides on track were performed with various obstacles and surface. Characteristics of dampers are taken from literature sources.en
dc.subject.translatedpassiveen
dc.subject.translatedsemi-active and active dampersen
dc.subject.translateddampers characteristicen
dc.subject.translatedMSC ADAMS/Caren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiri Ruzicka - Semiaktivni a aktivni tlumeni vozidel.pdfPlný text práce3,97 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Jiri Ruzicka.pdfPosudek vedoucího práce831,08 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Jiri Ruzicka.pdfPosudek oponenta práce883,71 kBAdobe PDFView/Open
Jiri Ruzicka.pdfPrůběh obhajoby práce274,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.