Title: Diagnostický rozbor vstřikovací soustavy vozidla pro alternativní PHM
Other Titles: Diagnostic analysis of car injection system for alternative fuels
Authors: Chaloupka, Jiří
Advisor: Formánek, Josef
Formánek, Josef
Referee: Klepáček, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12491
Keywords: alternativní pohonné hmoty;legislativa;závady
Keywords in different language: alternative fuels;defects;legislation
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení využití alternativních paliv v dopravě, seznámení s jednotlivými palivy a diagnostický rozbor vstřikovací soustavy vozidla využívající alternativní pohonné hmoty. Diagnostický rozbor je rozdělen do dvou kategorií. Pro všechna zmíněná paliva všeobecně a pro LPG, CNG a E85 detailně.
Abstract in different language: This thesis is focused on usage of alternative fuels in ve-hicles. Furthermore,it isdevoted to differentfuels and to diagnostic analysis of car injection system for alternative fuels. Diagnostic analysis is divided into two categories. The first analysis is general for aforementioned fuelsthe next part is specialized in LPG, CNG and E85 in details.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Jiri CHALOUPKA.pdfPlný text práce28,17 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Chaloupka.pdfPosudek vedoucího práce713,83 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Chaloupka.pdfPosudek oponenta práce784,75 kBAdobe PDFView/Open
Chaloupka.pdfPrůběh obhajoby práce309,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.