Title: Magnetická doprava kovových odpadů
Other Titles: Magnetic transportation of metal waste
Authors: Škach, Radek
Advisor: Kopecký, Martin
Vlček, Petr
Referee: Lažánek, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12497
Keywords: magnetický dopravník;magnetická lišta;konstrukce
Keywords in different language: magnetic conveyor;magnetic strip;construction
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá produktovou a patentovou rešerší v oblasti magnetických dopravníků. Obsahuje základní funkční výpočty magnetického dopravníku, řeší jeho jednotlivé části. Zabývá se konstrukčním návrhem magnetických lišt a výstupní částí magnetického dopravníku.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with product and patent search in magnetic conveyors. It contains basic function calculations of magnetic conveyor and solves its parts. It deals with construction of magnetic strips and the output part of magnetic conveyor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SKACH_S12B0002P.pdfPlný text práce9,19 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Skach.pdfPosudek vedoucího práce845,89 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Skach.pdfPosudek oponenta práce899,21 kBAdobe PDFView/Open
Skach.pdfPrůběh obhajoby práce325,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.