Název: Koncepční návrh lehkého terénního sportovního vozidla
Další názvy: Conceptual design of light off-road sports vehicle
Autoři: Matoušek, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Němec, Ladislav
Němec, Ladislav
Oponent: Kleisner, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12504
Klíčová slova: koncepční návrh;terénní vozidlo;bugina;UTV;náprava;zavěšení;uspořádání hnacích prvků;CAD
Klíčová slova v dalším jazyce: conceptual design;ATVs;buggy;UTV;axle;suspension;arrangement of drive components;CAD
Abstrakt: Bakalářské práce se zabývá koncepčním návrhem lehkého sportovního terénního vozidla. Úvodní část je zaměřena na rešerši dosavadního vývoje lehkých terénních vozidel. Dále je zpracována orgánová struktura, na jejímž základě je zvolena optimální varianta řešení. Následuje koncepční návrh s popisem funkce a umístění jednotlivých komponentů vozidla.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with the conceptual design of light off-road sports vehicle. The first part is focused on the research developments of light terrain vehicles. It is processed the organ structure, on which is based selection of the optimal solution. The following is a conceptual proposal describing the function and location of each vehicle components.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jaroslav_Matousek.pdfPlný text práce14,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Matousek.pdfPosudek vedoucího práce754,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Matousek.pdfPosudek oponenta práce853,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matousek.pdfPrůběh obhajoby práce285,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12504

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.