Title: Koncepční návrh lehkého terénního sportovního vozidla
Other Titles: Conceptual design of light off-road sports vehicle
Authors: Matoušek, Jaroslav
Advisor: Němec, Ladislav
Němec, Ladislav
Referee: Kleisner, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12504
Keywords: koncepční návrh;terénní vozidlo;bugina;UTV;náprava;zavěšení;uspořádání hnacích prvků;CAD
Keywords in different language: conceptual design;ATVs;buggy;UTV;axle;suspension;arrangement of drive components;CAD
Abstract: Bakalářské práce se zabývá koncepčním návrhem lehkého sportovního terénního vozidla. Úvodní část je zaměřena na rešerši dosavadního vývoje lehkých terénních vozidel. Dále je zpracována orgánová struktura, na jejímž základě je zvolena optimální varianta řešení. Následuje koncepční návrh s popisem funkce a umístění jednotlivých komponentů vozidla.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the conceptual design of light off-road sports vehicle. The first part is focused on the research developments of light terrain vehicles. It is processed the organ structure, on which is based selection of the optimal solution. The following is a conceptual proposal describing the function and location of each vehicle components.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jaroslav_Matousek.pdfPlný text práce14,4 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Matousek.pdfPosudek vedoucího práce754,08 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Matousek.pdfPosudek oponenta práce853,05 kBAdobe PDFView/Open
Matousek.pdfPrůběh obhajoby práce285,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.