Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJežek, Kamil
dc.contributor.authorŠváb, Jan
dc.contributor.refereeHolý, Lukáš
dc.date.accepted2014-06-17
dc.date.accessioned2015-03-25T09:27:09Z-
dc.date.available2013-08-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:27:09Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-15
dc.identifier57917
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12555
dc.description.abstractV komponentově orientovaném programování je kladen důraz na maximální znovupoužitelnost kódu. Aplikace jsou skládány z komponent. Skládání v principu probíhá propojováním požadavků na funkcionalitu komponenty s poskytovanou funkcionalitou od jiných komponent podle speciální specifikace rozhraní komponenty. I když budou splněny všechny tyto závislosti, komponenty stále můžou být nefunkční. Nemusí být totiž splněny tzv. mimofunkční charakteristiky, které nejsou nijak v rozhraní komponenty popsány. Specifikace mimofunkčních charakteristik je ale obzvlášť při používání komponent od třetích stran velice důležitá. Jejich nesplnění může vést ke vzniku aplikací, které mají problémy například s výkonem, spolehlivostí nebo bezpečností. Cílem této práce je demonstrovat na vybraném komponentovém modelu, konkrétně OSGi Service Platform, jak je možné funkční závislosti rozšířit o popis mimofunkčních charakteristik a tím umožnit kvalitnější ověřování kompatibility komponent.cs
dc.format55 s. (85 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkomponentově orientované programovánícs
dc.subjectkomponentacs
dc.subjectkompatibilita komponentcs
dc.subjectmimofunkční charakteristikycs
dc.subjectOSGi Service Platformcs
dc.subjectbundlecs
dc.subjectmetadatacs
dc.subjectOSGi závislostics
dc.subjectOSGi resolvercs
dc.subjectLDAP filtrcs
dc.titleVylepšené ověření kompatibility komponent v OSGics
dc.title.alternativeEnhanced component compatibility verification in OSGien
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedComponent-based programming is characterized by emphasis on reusability of code. Applications are composed from components. Functional requirements from component are connected to functionality provided from another components. Special specification of component interface is used for creating these connections. Even if these dependencies are satisfied, components can still be non-functional. The reason for this is that extra-functional properties are not considered. They are not part of the interface specification. This is a big disadvantage especially for third-party components. Unsatisfied extra-functional properties can cause for example issues with reliability, performance or security of applications. This work aims to demonstrate on selected component model, namely OSGi Service Platform, how definitions of functional dependencies can be enhanced by extra-functional properties to allow better verification of component compatibility.en
dc.subject.translatedcomponent-based programmingen
dc.subject.translatedcomponenten
dc.subject.translatedcomponent compatibilityen
dc.subject.translatedextra-functional propertiesen
dc.subject.translatedOSGi Service Platformen
dc.subject.translatedbundleen
dc.subject.translatedmetadataen
dc.subject.translatedOSGi dependenciesen
dc.subject.translatedOSGi resolveren
dc.subject.translatedLDAP filteren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiplomovaPrace_Svab.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
A12N0098Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce344,62 kBAdobe PDFView/Open
A12N0098Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce252,75 kBAdobe PDFView/Open
A12N0098Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce217,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.