Title: Nástroje pro podporu testování
Other Titles: Supporting tools for testing
Authors: Rada, Jan
Advisor: Herout, Pavel
Referee: Cais, Štěpán
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12558
Keywords: software;kvalita;automatizované testování;softwarová chyba;Selenium;JMeter;Redmine;JUnit;TestNG
Keywords in different language: software;quality;automated testing;software defect;Selenium;JMeter;Redmine;JUnit;TestNG
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá nástroji pro podporu testování, zejména nástroji Selenium, JMeter a Redmine. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a připravit několik malých studentských projektů pro potřeby předmětu "KIV/OKS" (Ověřování kvality software) vyučovaného na Západočeské univerzitě v Plzni. S ohledem na požadavek automatické validace těchto úloh při jejich odevzdávání jsem pro tento účel vybral jako nejvhodnější použití kombinace technologií Selenium a JUnit. Jako podklad pro testování byly vytvořeny dvě jednoduché webové aplikace obsahující záměrně zanesené chyby. Na závěr byly vytvořeny aplikace v programovacím jazyku Java, které slouží k validaci každého z dvojice navržených projektů. Tyto aplikace jsou využívány k lokální kontrole projektu prováděné studentem před jeho odevzdáním a jsou také použity jako základ automatické validace při odevzdávání projektů na server.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the supporting tools for testing, especially the Selenium, JMeter and Redmine tools. The main objective of the thesis was to propose and prepare several small student projects for the needs of the "KIV/OKS" (Software Quality Assurance) subject instructed at the University of West Bohemia. With regard to the requirement of automated validation of the submitted assignments I selected the combination of the Selenium and JUnit technologies as the most suitable for this purpose. Two simple web applications containing intentionally entered errors were created as a basis for testing. Finally, applications in the Java programming language were created, serving for validation of each of the couple of designed projects. The applications are used for local inspection of projects performed by students before the projects are submitted and are also used as a basis for automated validation as soon as the projects are submitted to the server.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Rada.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
A12N0083Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce382,01 kBAdobe PDFView/Open
A12N0083Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce558,34 kBAdobe PDFView/Open
A12N0083Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce233,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.