Title: Použití cloudových úložišt v mobilních aplikacích
Other Titles: Use of cloud storage in mobile applications
Authors: Staněk, Jaromír
Advisor: Pešička, Ladislav
Referee: Skupa, Jindřich
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12562
Keywords: cloud computing;cloudové úložiště;REST;API;JSON;synchronizace;mobilní aplikace;Android
Keywords in different language: cloud computing;cloud storage;REST;API;JSON;synchronization;mobile application;Android
Abstract: Tato práce se zaměřuje na cloudová úložiště a jejich využití na desktopové a mobilní platformě. Na úvod jsou prozkoumána vybraná cloudová úložiště s ohledem na jejich omezení a existující aplikace pro přístup k nim. Další část práce zkoumá dostupná API pro přístup ke cloudovým úložištím. Na základě teoretické části je navržena a implementována knihovna pro jednotný přístup k vybraným úložištím. Součástí návrhu knihovny je i rozšiřující funkcionalita. S využitím knihovny jsou dále vytvořeny dvě aplikace. První aplikací je desktopový klient pro přístup k souborům v úložištích. Druhou aplikací je pak mobilní klient pro platformu Android.
Abstract in different language: This thesis focuses on cloud storage services and their use in desktop and mobile applications. First part of the thesis is devoted to a brief introduction of cloud computing and its categories. This part is followed by an overview of selected cloud storage services with a particular focus on limitations in the use of the services and existing applications for accessing them. Next part studies the API provided for accessing the services. Based on the theoretical part a new library is proposed and implemented. As a part of the library design new functionality is proposed. With the use of the library two applications are then developed. First application is a desktop application pro accessing files in the cloud storages while the second one is a mobile application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
A11N0025Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce432,67 kBAdobe PDFView/Open
A11N0025Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce369,29 kBAdobe PDFView/Open
A11N0025Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce216,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.