Title: Event management vybrané akce
Other Titles: Event management of a chosen event
Authors: Kouřimová, Petra
Advisor: Čechurová, Lenka
Referee: Česal, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12591
Keywords: event management;event;projektový plán;RAVAK
Keywords in different language: event management;event;project planning;RAVAK
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku event managementu a její využití při plánování eventu. S pomocí teoretické báze odborné tuzemské i zahraniční literatury autorka ve své bakalářské práci navrhla plán konkrétního eventu pro společnost RAVAK a.s. V práci lze nalézt teoretické poznatky a skutečný event managementový plán, který obsahuje základní veličiny trojimperativu spolu s harmonogramem činností a možnými riziky s tímto eventem spojené. Výstupem práce je event, který doplňuje komunikační nástroje zvolené firmy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on event management issues and its use in event planning. The author of this thesis has proposed a specific event plan for the company RAVAK using the theoretical base from specialized domestic and foreign literature. This bachelor thesis includes theoretical knowledge and a real event management plan together with basic variables of project triangle with a timetable of activities and possible risks associated with the event. The main outcome of this thesis is a thoroughly planned event ready for its implementation by the selected company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kourimova_Petra_2014.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Kourimova_V.pdfPosudek vedoucího práce727,81 kBAdobe PDFView/Open
Kourimova_O.pdfPosudek oponenta práce526,2 kBAdobe PDFView/Open
Kourimova_P.pdfPrůběh obhajoby práce178,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12591

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.