Title: Analýza volnočasových aktivit v obci Chrást
Other Titles: Analysis of Free Time Activities in Chrást
Authors: Štaif, Josef
Advisor: Čechurová, Lenka
Referee: Kunešová, Hana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12593
Keywords: volný čas;volnočasová aktivita;analýza;obec Chrást
Keywords in different language: free time;free time activities;analysis;Chrást
Abstract: Hlavním tématem bakalářské práce je analýza volnočasových aktivit v obci Chrást. Definice důležitých pojmů je následována základními informacemi o obci, její historií a přehledem aktivit, které je možné v obci provozovat. Na něj navazuje analýza dotazníků získaných z obce a zhodnocení návrhů občanů a žáků základní školy. Autor práce pak sám navrhuje volnočasové aktivity, které by se daly v obci Chrást provozovat a v závěru práce zmíní ty, které mají potenciál být realizovány. Práce pak bude poskytnuta všem zmíněným subjektům (obci Chrást, základní škole, základní umělecké škole, mateřské škole, knihovně a dalším) a návrhy budou zváženy.
Abstract in different language: The main theme of this bachelor thesis is the analysis of free time activities in Chrást. The definition of basic terms is followed by general information about the village, its history and an overview of the activities that are available. The next chapter focuses on analysis of questionnaires received from the village and evaluation of suggestions made by citizens and elementary school pupils. The author of the work then suggests which free time activities in Chrást could be provided and in the end of the work mentions the ones that have the potential to be put into practice. Than the work will be available to all mentioned parties (Chrást, primary school, school of arts, kindergarten, library and the others) and suggestions will be considered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Staif-Josef-Analyza-volnocasovych-aktivit-v-obci-Chrast.pdfPlný text práce4,39 MBAdobe PDFView/Open
Staif_V.pdfPosudek vedoucího práce619,18 kBAdobe PDFView/Open
Staif_O.pdfPosudek oponenta práce577,82 kBAdobe PDFView/Open
Staif_P.pdfPrůběh obhajoby práce197,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.