Název: Mystery shopping v kavárnách
Další názvy: Mystery shopping at Coffee Shops
Autoři: Lišková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12601
Klíčová slova: marketingový výzkum;metoda mystery shopping;kavárny
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing research;mystery shopping method;coffee shops
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá realizací marketingového výzkumu pomocí metody mystery shopping. Provedený výzkum touto metodou se zaměřuje na kvalitu poskytnutých služeb zákazníkům v kavárenském prostředí. V první kapitole práce je sepsán teoretický úvod do řešené problematiky, kde je objasněn termín marketingový výzkum a samotná metoda mystery shopping. Druhá kapitola obsahuje představení zvolených kaváren, ve kterých byl mystery shopping prováděn. Šetření probíhalo v kavárně a cukrárně Mléčná v Klatovech a v Caffé Čokoláda v Horažďovicích. Jednotlivé fáze realizace výzkumu pomocí metody mystery shoping jsou podrobně popsány ve třetí kapitole, kde se také nachází samotné vyhodnocení. Ze získaných informací z výzkumu je sestaveno ve čtvrté kapitole doporučení ke zlepšení zjištěných nedostatků a k podpoření silných stránek firmy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is aiming at the methodology of marketing research called Mystery shopping. This methodology was applied to evaluate the quality of service and customer care in the coffee environment. The first chapter of the thesis describes the theory about topics marketing research and mystery shopping itself. In the second part of the thesis there is introduction of chosen coffeehouses where mystery shopping took place. The research was done in coffeehouse Mléčná in Klatovy and Caffé čokoláda in Horažďovice. Each phase of the research project using the mystery shopping is described in detail in the third chapter as well as the result of the research. In fourth chapter there are recommendations to improve the quality of service and customer care based on the result of mystery shopping research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Liskova_Tereza.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova_V.pdfPosudek vedoucího práce546,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova_O.pdfPosudek oponenta práce622,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova_P.pdfPrůběh obhajoby práce182,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12601

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.