Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKunešová, Hanacs
dc.contributor.authorMlnářík, Pavelcs
dc.contributor.refereeTlučhoř, Jancs
dc.date.accepted2014-06-11cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:27:38Z
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:27:38Z
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-04-25cs
dc.identifier57698cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12615
dc.description.abstractCílem práce je charakterizovat eurozónu, analyzovat příčiny a průběh její krize a uvést nástroje přijaté k jejímu překonání. Vedlejším cílem práce je zhodnotit plnění konvergenčních kritérií v České republice a aplikovat marketingový mix na euro a eurozónu. Úvodní část práce je zaměřena na definování eurozóny, vymezení konvergenčních kritérií a tzv. Klausových kritérií a Brownových testů. Hlavní část práce je věnována podrobné analýze krize eurozóny včetně jejích projevů ve vybraných zemích a charakteristice nástrojů a opatření určených k překonání krize. Součástí práce je plnění konvergenčních kritérií v České republice a aplikace marketingového mixu na euro a eurozónu. Práce obsahuje statistická data zpracovaná do tabulek a obrázků a doplňující přílohy.cs
dc.format69 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectbankovní uniecs
dc.subjectBrownovy testycs
dc.subjecteurocs
dc.subjecteurozónacs
dc.subjectEvropská centrální bankacs
dc.subjectfinanční krizecs
dc.subjecthypoteční krizecs
dc.subjectKlausova kritériacs
dc.subjectkonvergenční kritériacs
dc.subjectkrize eurozónycs
dc.subjectřecká krizecs
dc.titleEurozóna - současnost a perspektivycs
dc.title.alternativeEurozone - Present and Perspectivesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of the bachelor thesis is to describe the Eurozone, to analyze the causes and course of the crisis and mention the instruments that helped to overcome this crisis. The secondary objective is to evaluate how the Convergence Criteria are met in the Czech Republic and how the marketing mix is applied to the Euro and the Eurozone. The first part defines the Eurozone, the Convergence Criteria, the Klaus Criteria and the Brown Tests. The main part deals with a detailed analysis of the Eurozone crisis, including its manifestations in the selected countries and characteristics of the instruments and measures intended for overcoming the crisis. This work also looks into how the Czech Republic meets the Convergence Criteria and applies the marketing mix to the Euro and the Eurozone. This bachelor thesis also contains some statistical data processed in tables and pictures and additional attachments.en
dc.subject.translatedbanking unionen
dc.subject.translatedBrown testsen
dc.subject.translatedeuroen
dc.subject.translatedeurozoneen
dc.subject.translatedEuropean central banken
dc.subject.translatedfinancial crisisen
dc.subject.translatedmortgage crisisen
dc.subject.translatedKlaus criteriaen
dc.subject.translatedconvergence criteriaen
dc.subject.translatedeurozone crisisen
dc.subject.translatedgreek crisisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mlnarik_Pavel.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Mlnarik_V.pdfPosudek vedoucího práce609,5 kBAdobe PDFView/Open
MlnarikP_o.pdfPosudek oponenta práce567,34 kBAdobe PDFView/Open
Mlnarik_P.pdfPrůběh obhajoby práce154,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.