Title: Analýza internetové prezentace firmy
Other Titles: Analysis of a firm presentation on the internet
Authors: Korandová, Markéta
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12624
Keywords: marketing;SEO;webová prezentace;optimalizace;WebTop100
Keywords in different language: marketing;SEO;presentation on the internet;website optimization;WebTop100
Abstract: Předložená práce je zaměřena na hodnocení webové prezentace firmy Střechy Hnát a optimalizaci daných webových stránek. První část bakalářské práce poukazuje na důležitost marketingu na internetu a dále jsou zde popsány základní charakteristiky optimalizace stránek pro internetové vyhledávače. V praktické části se zabývá hodnocením webových stránek firmy dle metodiky WebTop100 a analýze SEO. Stejné hodnocení je provedeno i pro dvě konkurenční firmy. Celkové zhodnocení a porovnání všech tří prezentací se nachází na konci praktické části. Výstupem práce jsou doporučení pro majitele firmy, které mohou dopomoci k lepšímu zviditelnění firmy a současně i k zvýšení návštěvnosti daného webu.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis deals with an evaluation of the firm presentation Střechy Hnát and optimization of it. The first part of this bachelor thesis shows how marketing on the internet is important and describes the basics of the optimization of a website for the internet browsers. The practical part deals with an evaluation of the firm presentation according to the methodology WebTop100 and SEO analysis. The same reviews are performed for two competing firms. The total rating and comparison of these three companies can be found at the end of the practical part. Recommendations for the owner of the firm are the outputs of this thesis, which can help with visibility of the website and to increase the number of visitors on the firm presentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Korandova_K11B0628P.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Korandova_V.pdfPosudek vedoucího práce588,67 kBAdobe PDFView/Open
KorandovaM_o.pdfPosudek oponenta práce709,58 kBAdobe PDFView/Open
Korandova_P.pdfPrůběh obhajoby práce172,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.