Název: Event marketing
Další názvy: Event marketing
Autoři: Beneš, Martin
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Janeček, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12629
Klíčová slova: marketing;event;event marketing;marketingová komunikace;marketingová strategie;projekt;hudební festival;hudební vydavatelství
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;event;event marketing;marketing communication;marketing strategy;project music festival;music publishing
Abstrakt: Bakalářská práce se na základě odborné literatury zabývá vysvětlením pojmu event marketing a vytvořením teoretického úvodu do problematiky event marketingu. Tyto poznatky jsou využity v praktické části, kde je vytvořen event marketingový projekt v podobě hudebního festivalu pro hudební vydavatelství. V poslední kapitole jsou shrnuta zlepšující opatření především pro marketingovou komunikaci plánovaných eventů hudebního vydavatelství v budoucnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis on the basis of literature explains the term event marketing and creates a theoretical introduction to sphere of event marketing. These knowledges are used in the practical part, where is created event marketing project in the form of a music festival for music publishing. The last chapter summarizes the improvement measures mainly for marketing communication of events, which music publishing plans in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Benes1.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benes M. - V.PDFPosudek vedoucího práce704,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benes M. - O.PDFPosudek oponenta práce671,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benes prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce196,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12629

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.